Ons onderwijs

De Dr. Jac. P. Thijsse is een school:

 • die uitgaat van de gedachte dat elk kind uniek is en dit unieke tot ontwikkeling brengt;
 • met orde en regelmaat;
 • met ruimte en aandacht voor kinderen;
 • waar kinderen met plezier naar toegaan;
 • waar kinderen zich veilig voelen;
 • waar zelfstandigheid belangrijk is die deel uitmaakt van de samenleving.

  Wij hebben met ons onderwijs het volgende voor ogen: opvoedkundige (pedagogische) en onderwijskundige (didactische) uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op onze school.

  Binnen onze onderwijsvisie is het volgende van belang: we gaan uit van en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren jongere kinderen in hun spel om hen zo via het spelen tot leren te brengen. Wij zetten oudere leerlingen aan tot onderzoek; wat weet ik al en wat wil ik nog meer weten?

De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven:

 • In de dagelijkse praktijk hanteren we vele werkvormen waarbij de speel-, leer- en werkhoeken een belangrijk element vormen. De kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid zich heel breed te ontwikkelen.
 • Wij ruimen veel tijd in voor het gezamenlijk ontdekken. De lessen zijn interactief, d.w.z. met elkaar spreken, denken en onderzoeken. Al doende wordt de leerstof door de kinderen opgenomen.
 • Kinderen krijgen leerstof aangeboden, die bij hun jaargroep en hun ontwikkeling past.
 • Ons leer- en leefklimaat is zodanig ingericht, dat kinderen zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen.

De leeractiviteiten van de leerlingen:

 • De leeractiviteiten worden vormgegeven door de verschillende methodes die wij gebruiken.
 • In groep 1 t/m 8 gebruiken we de methode "De Vreedzame School".
 • In de kleuterbouw werken we met de methode ''Schatkist''.
 • De kinderen in groep 3 leren lezen met de methode ''Veilig leren lezen''.
 • In groep 3 t/m 5 gebruiken we de rekenmerthode "Rekenzeker".
 • Onze rekenmethode vanaf groep 6 heet ''Getal en Ruimte junior''.
 • Groep 4 tot en met 8 werkt met de methode ''Alles-in-1''.

Het klimaat van de school:
De sfeer waarin een kind moet opgroeien, is van groot belang. Wij streven naar een vriendelijk en veilig leef- en werkklimaat.
De wijze waarop de leerkrachten en de kinderen met elkaar omgaan, is hierbij vooral belangrijk. Een kind moet zichzelf kunnen zijn en moet zich geaccepteerd en veilig voelen.
Een aantal kenmerken:

 • We zijn een kindvriendelijke school.
 • Kinderen gaan met plezier naar school.
 • Kinderen krijgen de ruimte om met cognitieve- en sociaal-emotionele problemen naar voren te komen.
 • We vinden dat de kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van overtuigd, dat prestaties voor ieder kind verschillend mogen zijn.
 • Zowel in als buiten de school gelden een aantal schoolregels.
 • Ouders worden serieus genomen: hun mening over schoolzaken telt mee.

Groep 3-4 2012-2013