Digitalisering van het onderwijs

Chromebooks en Internet

Het onderdeel ‘Nieuwe Media’ in de kerndoelen voor het basisonderwijs is nog ruim omschreven. Op de Dr. Jac. P. Thijsseschool hebben we een concrete invulling gegeven aan wat de kinderen op dit gebied leren. In groep 7-8 beschikt elke leerling over een chromebook. We hebben met de kinderen goede afspraken gemaakt over het gebruik van de chromebooks en internet.  

Onze lessen worden digitaal ondersteund. Het vak rekenen word vanaf groep 6 deels webbased gegeven, deze lessen zijn actueel en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De opdrachten worden op papier en digitaal verwerkt. In groep 3 t/m 8 oefenen de leerlingen rekenen via oefensoftware op eigen niveau. Dit geldt ook zo voor taal, spelling en lezen vanaf groep 3. Voor de kleuters is er o.a. speciale software die aansluit bij de thema’s en de methode Schatkist.

 

 

Touchscreens  

Alle groepen zijn voorzien van touchscreens. In lessen wordt gebruik gemaakt van websites, filmpjes, muziekfragmenten en specifieke software. Een verrijking voor het onderwijs. Alle lessen, dus ook de 'gewone' reken- en taalles kunnen interactief gegeven worden.

Het is de combinatie van zien, horen en doen, die de betrokkenheid van kinderen vergroot en het leren positief beïnvloedt.